Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Bibliografia regionalna

Jedlnia

8 października 2023
Gacki Józef(1803-1876), Jedlnia, w niej kościół, Drukarnia Jan Kanty Trzebiński,1874. Gacki Józef…

Kowala

8 października 2023
Gdy zajdzie potrzeba, gdy zechce tak los…Katyńczycy z Kowali, Instytut Pamięci Narodowej Komisja …

Pionki

8 października 2023
Ciepielski Zygmunt, Pionkowskie harcerstwo w latach 1925-2000, Miejska Biblioteka Publiczna w Pio…

Przytyk

8 października 2023
Guldon Zenon, Ludność żydowska w Przytyku w XVII-XVIII wieku, Wieś Radomska, t.6,2001. Guldon Zen…

Skaryszew

8 października 2023
Bank Spółdzielczy w Skaryszewie – 100 lat działalności. Album wydany z okazji 100-lecia działalno…

Wierzbica

8 października 2023
Cieślak – Kopyt Małgorzata, Pogodzińska Dorota, Stańczuk Katarzyna, Neandertalczycy, wielkie kopa…

Zakrzew

8 października 2023
Krupa Wojciech, Pieśń o Powale z Taczowa, Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie, Zakrzew, 2018….