11 czerwca sala Starostwa Radomskiego. Spotkanie z bibliotekarzami z gmin Powiatu zorganizowane przez PIK. Naradzamy się, jak jeszcze lepiej pracować dla dobra mieszkańców, organizować jeszcze ciekawsze wydarzenia i czytać jeszcze więcej książek:) 

Są z nami także: starosta radomski Waldemar Trelka, wicestarosta Krzysztof Kozera i Marzena Murawska, przewodnicząca powiatowej komisji edukacji, kultury i kultury fizycznej.

Wszystkim dziękujemy za przybycie.

W Malinowym deszcz...
Skip to content