Galeria w Jedlni – Letnisku

Galeria w Jedlni – Letnisku

18 września nasza „Galeria na Płocie” wzbogaci się o kolejną filię. Zawitamy do Jedlni – Letniska. A nie wszystko przez festiwal „Ikony Wolności”.

Wystawy o tych, którzy budowali wolną Polskę, walczyli o jej niepodległość to jeden z elementów festiwalu „Ikony Wolności”. Ekspozycje zagościły – i pozostaną do 15 września – w 9 lokalizacjach powiatu. Przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej prezentacje można oglądać  przy bibliotekach w: Jedlińsku, Jastrzębi, Krzyżanowicach; przy kościołach w Zakrzewie, Pionkach, w kościele w Jedlni – Letnisku; przy Izbie Pamięci ks. Kotlarza w Pelagowie – Trablicach, przy PIK w Iłży i przy CKZiU w Pionkach. W tej ostatniej lokalizacji znajduje się wystawa o Stefanie Roweckim „Grocie”. To właśnie ona była najlepiej zrelacjonowaną wystawą festiwalu „Ikony Wolności”.

Jerzy Chrzanowski z Jedlni – Letniska i jego syn Filip, na swoich profilach na fb, od 14 sierpnia (otwarcie wystaw), przez kolejne dni festiwalu, codziennie prezentowali fragmenty ekspozycji o Roweckim. Nie tylko pokazywali poszczególne plansze ekspozycji, ale wzbogacali te prezentacje dodatkowymi informacjami o „Grocie”. Do nich trafiły więc nagrody w naszym konkursie (książki historyczne) ogłoszonym przy okazji otwarcia wystaw.

Oczywiście to nie same nagrody były motywacją. Obaj panowie są pasjonatami historii. Uważają też, że nasze „Galerie ma Płocie” i ich opowieści o dziejach najnowszych Polski, pojawiające się w powiecie, to strzał w przysłowiową dziesiątkę. Dlatego, na domu rodziny Chrzanowskich w Jedlni – Letnisku przy ul. Nadrzecznej 64, 18 września zainauguruje działalność kolejna filia PIK -owej galerii. Zawiśnie tam ekspozycja o „Grocie”, krewnym rodziny. Rowecki był synem Stefana i Zofii z Chrzanowskich. Z rodziną matki był bardzo związany.

Wystawy o bohaterach

Wystawy o bohaterach

„Ikony Wolności” to także wystawy o wybitnych Polakach – zasłużonych w budowie wolnej Polski, walczących o niepodległą Ojczyznę. Ekspozycje można oglądać w 9 lokalizacjach Powiatu Radomskiego do połowy września

W Pionkach mamy aż dwie wystawy. Na al. Jana Pawła II przy CKZiU zapraszamy na opowieść o Stefanie Roweckim „Grocie” (1895 – 1944). To główny organizator i dowódca Armii Krajowej. Kierując od 1911 r. pierwszym piotrkowskim zastępem skautowym, wstępując w 1914 r. do Legionów Polskich i przechodząc niemal cały szlak bojowy I Brygady, uczestnicząc w wojnie polsko-bolszewickiej, rozwijał swoje wojenne rzemiosło. Był zdolnym teoretykiem wojskowości, czynnym oficerem sztabowym, cenionym dowódcą. Przeszedł do historii jako twórca największej armii podziemnej w okupowanej Europie. Jego aresztowanie i śmierć stanowiły jedną z najbardziej dotkliwych strat Polskiego Państwa Podziemnego. Na cześć Generała, karabinek produkowany przez Fabrykę Broni w Radomiu, otrzymał nazwę „Grot”.

Przy kościele pw. NMP Królowej Polski w Pionkach zapoznamy się z biografią kardynała Stefana Wyszyńskiego (1901 – 1981), który w historii Polski zapisał się jako Prymas Tysiąclecia. Był m.in. inicjatorem listu do rządu, który przeszedł do historii pod nazwą „Non possumus”, wyrażającego stanowczy sprzeciw Episkopatu Polski wobec postępowania władz komunistycznych. Reakcją było aresztowanie prymasa w 1953 r. i przetrzymywanie do jesieni 1956 r. Napisał wtedy słynny tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu, złożonych 26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze przy udziale miliona wiernych. Przez 9 lat prowadził duchową Wielką Nowennę, przygotowującą nas do obchodów Millenium Chrztu Polski w 1966 r. Wielotysięczne uroczystości religijne odbywały się w całym kraju, a ich kulminacja od 2 do 4 maja 1966 r. na Jasnej Górze w Częstochowie zgromadziła blisko 2 miliony Polaków. W żadnym innym państwie bloku sowieckiego nie doszło do manifestacji religijnych na taką skalę, związanych również z dążeniami niepodległościowymi.

Przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlińsku ekspozycja o Wincentym Witosie (1874 – 1945). Choć nie zdobył formalnego wykształcenia, już w dzieciństwie nauczył się ciężkiej pracy i konsekwencji w realizacji celów. Od młodości angażował się też w działalność społeczną, stopniowo poszerzając jej horyzonty. Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej stał się jednym z liderów ruchu ludowego, został posłem na Sejm Krajowy we Lwowie i do Rady Państwa w Wiedniu. Swoją pozycję wykorzystywał do działań zmierzających do odzyskania niepodległości, a w odrodzonej Polsce trzykrotnie obejmował urząd premiera. Uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich polityków, nigdy nie oderwał się od chłopskich korzeni i stał się niekwestionowanym autorytetem ruchu ludowego, również dla kolejnych pokoleń.

W Zakrzewie, przy kościele, prezentacja o ojcu Maksymilianie Kolbe (1894 – 1941). Zapisał się On na kartach historii jako męczennik, który oddał swoje życie za drugiego człowieka w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady KL Auschwitz. Dziś rocznica jego śmierci.

Przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jastrzębi wystawa o Ignacym Janie Paderewskim (1860 – 1941) wybitnym artyście, działaczu niepodległościowym, premierze Rzeczpospolitej Polskiej oraz ministrze spraw zagranicznych.

O Danucie Siedzikównie ps. „Inka” (1928 – 1946) opowiada wystawa przed biblioteką w Krzyżanowicach ( (filia Miejsko- Gminnej BIblioteki Publicznej w Iłży). W 1943 r., jako piętnastolatka, złożyła przysięgę AK i odbyła szkolenie sanitarne. Przeszła szlak bojowy w 5. Wileńskiej Brygadzie AK, w 1946 r. została aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa i osadzona w więzieniu w Gdańsku. Po ciężkim śledztwie „Inka”, została skazana na karę śmierci, nie miała wtedy jeszcze ukończonych 18 lat..

W Pelagowie – Trablicach przy Izbie Pamięci ks. Kotlarza ekspozycja o Janie Piwniku ps. „Ponury”. Urodził się w 1912 r. w Janowicach k. Ostrowca Świętokrzyskiego, całe swoje życie, zarówno w czasie pokoju jak i wojny, podporządkował służbie Ojczyźnie. W wojnie obronnej 1939 r. dowodził kompanią Grupy Rezerwy Policyjnej, z którą przedostał się na Węgry i został internowany. Uciekł z internowania, dotarł na Wyspy Brytyjskie. Został tam wszechstronnie przeszkolony, a później zrzucony do okupowanej Polski jako cichociemny, działał w Okręgu Radomsko-Kieleckim AK. Poległ w czerwca 1944 r., podczas walki.

O samym zaś ks. Romanie Kotlarzu, proboszczu z Pelagowa – wystawa w kościele w Jedlni – Letnisku. Błogosławił radomskich robotników w Czerwcu’76 za co prześladowany potem przez SB, zmarły w do dziś nie wyjaśnionych okolicznościach. 18 sierpnia br. przypada 46. rocznica jego śmierci.

Przy PIK w Iłży wystawa o Józefie Piłsudskim (1897 – 1935).

Prezentacje przygotował Instytut Pamięci Narodowej. Dziękujemy bibliotekom i parafiom oraz Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Gminny Kowala za udostępnienie miejsc do wystaw. W „Galeriach na Płocie” te wystawy, w tych lokalizacjach pozostaną do połowy września.

Tydzień wystaw

Tydzień wystaw

W „Galerii na Plocie” przy Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku nowa wystawa. Tym razem opowiadamy o udziale Polaków w walce o Wielką Brytanię.

Nowa ekspozycja przybliżająca dzieje najnowsze Polski, historię tzw. Kresów Wschodnich, zawisła kilka dni temu także w Jastrzębi.

Zbliżająca się kolejna rocznica Radomskiego Czerwca to także doskonała okazja, by przypomnieć sobie szczegóły dotyczące zrywu robotników w 1976 r. Wystawa na ten temat jest dostępna przy siedzibie PIK w Iłży.

Zapraszamy na plenerowe spotkania z historią do „Galerii na Płocie „.

Dziękujemy za współpracę Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.

Wystawa historyczna w Jastrzębi

Wystawa historyczna w Jastrzębi

Zapraszamy, razem z Gminną Biblioteką Publiczną do Jastrzębi, do „Galerii na Płocie” na interesującą wystawę historyczną. Ekspozycję przygotował lubelski odział Instytutu Pamięci Narodowej.

„Zapraszamy na kolejną lekcje historii. Już od dziś, prezentujemy wystawę „Kresy – Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej”, którą można oglądać w Galerii ,,Na płocie” przy siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi.

Wystawa przybliża codzienne życie mieszkańców Kresów, różnorodność narodową i wyznaniową tego obszaru, a także tematy takie jak: gospodarka, turystyka czy architektura. Zaprezentowane są również archiwalne zdjęcia.

Dziękujemy #PowiatowyInstytutKulturywIłży za udostępnienie.”

Historie o Kresach

Historie o Kresach

„Kresy – Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej” to nowa wystawa w naszej „Galerii na Płocie”.

Poznajemy dawne tereny wschodnie Rzeczpospolitej – teraz w granicach Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji – ich dzieje, bogaty dorobek zamieszkałych tam przedstawicieli różnych religii i narodów w zakresie nauki, sztuki, osiągnięcia gospodarcze.

Za udostępnienie ekspozycji dziękujemy Instytutowi Pamięci Narodowej, oddział w Lublinie.

 

 

 

W Malinowym deszcz...
Skip to content