Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Cud-Miód

16 czerwca 2024

23 czerwca 2024 r. (niedziela) zapraszamy na słodki festyn w Jedlni, ukochanej wsi króla Władysław Jagiełły. Czeka moc atrakcji!!!

Start o godz. 13 na placu przy kościele.W programie dużo tradycyjnej muzyki, zagrają najlepsze kapele z regionu, a Gwiazdą festynu będą Guzowianki. Nie zabraknie regionalnych dań, stoisk z rękodziełem, miodem, gier, zabaw i warsztatów. A kiedy wieczór się skończy? Wszystko zależy od publiczności 😀 (szczegółowy program poniżej i na grafice w komentarzu).

Czemu jednak „Cud Miód” i czemu w Jedlni? O tym opowie spektakl „Słodki Sąd” według tekstu ks. Józefa Gackiego. Przez cały festyn będziemy wielokrotnie przypominać o bogatej historii Jedlni, nie tylko w kontekście regionalnym, ale i ogólnopolskim. A już teraz krótka ściągawka z bogatej historii Jedlni.

Jedlnia była jednym z ulubionych miejsc króla Władysława Jagiełły, który chętnie zatrzymywał się w znajdującym się tu dworku, podróżując z Królestwa na Litwę – mówi Waldemar Trelka – starosta radomski. – Warto takie fakty przypominać, pokazywać bogatą historię Powiat Radomski i jego poszczególnych miejscowości – uważa starosta.

W Jedlni monarcha odpoczywał, polował, ale i urzędował. W 1430 r. właśnie tu monarcha podpisał statuty jedlneńsko – krakowskie. Na jego mocy szlachta zyskała liczne przywileje, a dokument miał ogromne znaczenie dla ustroju kraju i jego dalszej historii. W otoczonej przez lasy Jedlni zajmowano się nie tylko polowaniami, działało tu wielu bartników. Np. w roku 1596 Jedlnia przyniosła starostwu radomskiemu 2099 złotych 10,5 grosza dochodu gdy o woele wieksze miasto Radom zaledwie 1745 złotych 12 groszy.

Pracę bartników regulował specjalny kodeks „sięgający swymi korzeniami może i XII w”. To zwyczajowe prawo znamy przede wszystkim dzięki temu, że jego fragmenty spisał w XIX w. – proboszcz parafii w Jedlni – Józef Gacki. Niszczącym barcie, przeszkadzającym w pracy bartników, groziły surowe kary!

Od Jagiełły mieszkańcy ukochanej wsi dostali też specjalny przywilej:

„Chcąc ogółowi i każdemu z kmieci i mieszkańców wsi naszej Jedlni okazać łaskę szczególną aby od ucisków i służebności jakimi wielce są ciążeni, za szczęśliwych rządów majestatu naszego, swobodniej mogli odetchnąć, pomienionych kmieci i mieszkańców wsi Jedlni, wszystkich i każdego od wszelkich i szczegółowych datków, składek, sepów, podwód, szarwarków zwyczajnych i nadzwyczajnych, od opłat i robót uwalniamy i na zawsze wyswobadzamy przez osobliwą łaskę naszej Wysokości. Zachowujemy tylko dań miodową, którą nam corocznie uiszczać będą powinni. Chcemy także aby ci kmiecie, według dawniejszego zwyczaju obrabiali pola i łąki nasze znajdujące się około wsi wspomnianej. Kiedy zaś na polowanie do rzeczonej wsi przybędziemy, tedy wspomnieni kmiecie i mieszkańcy wsi Jedlni, nasze sieci na miejsce łowów zawozić i stamtąd przywozić, drew także na kuchnię naszą i gdzie ich będzie potrzeba, dostawiać będą obowiązani. Świadczyć o tym ma obecne pismo pod naszą pieczęcią. Dano w Jedlni nazajutrz po św. Tomaszu Apostole, Roku Pańskiego 1387”.

Chyba więc i dziwne już dla nikogo nie jest, że jedyny w regionie pomnik Władysława Jagiełły stoi w Jedlni i że my tu nasz „Cud Miód” szykujemy!

Organizatorzy „Cud Miód” to obok PIK i Powiatu Radomskiego: Gmina Pionki, Parafia św. Mikołaja w Jedlni, Stowarzyszenie „Jedlnia”. Razem, słodko zapraszamy 😀😃🙂.