Ułatwienia dostępu

Skip to main content
okładka książki

„Dzieje wsi Taczów”

Książki o regionie, ciąg dalszy prezentacji. Dziś „Dzieje wsi Taczów” Dariusza Kupisza! Przyznajemy szczerze, jako PIK, jesteśmy miłośnikami historii w sakli mikro a tym samym wszelkich publikacji przybliżających dzieje lokalnych społeczności. Polecamy je zawsze i wszędzie a wtedy, gdy przygotuje je doskonały historyk, regionalista, klasyfikujemy je jako LEKTURA OBOWIĄZKOWA. Tak właśnie jest z „Dziejami wsi Taczów” prof. Dariusza Kupisza. Taczów to dziś niewielka wieś w gminie Zakrzew a jednocześnie o bardzo ciekawej historii.

Do rozsławienia miejscowości przyczynił się wywodzący się stamtąd Mikołaj Powała, jeden z najznamienitszych wojowników polskich w I połowie XV stulecia. O rycerzu pisze kronikarz Jan Długosz, z czasem trafił on do „Krzyżaków” Sienkiewicza a nawet został bohaterem kilku filmów np. „Pierścień księżnej Anny” w reż. Marii Kaniewskiej (1970 r.). Wśród kolejnych dziedziców Taczowa byli urzędnicy, duchowni, działacze polityczni i to oni nadawali, w zależności do swojej aktywności, ton życiu wsi. Nawet, w czasach po uwłaszczeniu, w znaczący sposób współdecydowali czy to o budowie szkoły, powołaniu straży pożarnej, tworzeniu spółdzielni spożywców.

Nie bez znaczenia dla lektury jest też fakt, że wydawnictwo dopracowano niezwykle starannie edytorsko i posiada bogatą bibliografię (kto z uważnych Czytelników nie lubi zgłębić tematu jeszcze bardziej?). Ale jest jeszcze coś, co stanowi o naprawdę wyjątkowym charakterze tej publikacji – wydawca to osoba prywatna Jerzy Okła. Swoje losy związał z Taczowem w drugiej połowie lat 80. XX w. Szukał wtedy miejsca pod lokalizację firmy. Z czasem, gdy obowiązki zawodowe już pozwoliły zainteresował się i historią Taczowa oraz okolic. „Rozpocząłem rewitalizację Taczowa, który wciągnął mnie i oczarował” — pisze w przedmowie Jerzy Okła. Na okładce książki widzimy „Spotkanie u Powały”, plenerowe rzeźby autorstwa Edwarda Łagowskiego ustawione nad stawem w Taczowie, w 600. rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Według lokalnej tradycji, rok wcześniej, w Taczowie u Mikołaja Powały odbyła się narada w której uczestniczył król Władysław Jagiełło oraz m.in. starosta radomski Dobrogost Czarny z Odrzywołu, rycerz Mszczuj ze Skrzynna i kanclerz Mikołaj Trąba. Zastanawiano się nad możliwościami przeprawy polskiego wojska na prawy brzeg Wisły, w przyszłorocznych działaniach. Budowy drewnianych pomostów i przemieszczenia ich w górę rzeki, a potem umocowania na łodziach podjął się starosta radomski. Szybka i niespodziewana przeprawa po ruchomym moście, wydatnie przyczyniła się do sukcesu Polski w walce z Krzyżakami.

Słowem: Radomskie górą, a nawet wodą:) „Dzieje wsi Taczów” Dariusza Kupisza dostępne są w Powiatowej Bibliotece Publicznej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie. Zapraszamy do lektury, obowiązkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.