I MIĘDZYNARODOWE KONFRONTACJE GRAFICZNE „PAMIĘĆ…” - Iłża 2023

Tak, wyrażam zgodę na Warunki uczestnictwa. / Yes, I agree to the Terms & Conditions of entry.

Jestem właścicielem praw autorskich do wszystkich elementów mojej pracy. / I am the copyright holder for all elements of my work. *

Choose FilesNo Files ChosenAccepted file types: jpg, jpeg, jpe, pdf. Max. file size: 20 MB

Choose FilesNo Files ChosenAccepted file types: jpg, jpeg, jpe, pdf. Max. file size: 20 MB

Choose FilesNo Files ChosenAccepted file types: jpg, jpeg, jpe, pdf. Max. file size: 20 MB

15 + 14 =

W Malinowym deszcz...
Skip to content