Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Ikony w Iłży

7 sierpnia 2023

16 i 17 sierpnia w godz. 13 – 17 w PIK warsztaty pisania ikon poprowadzi radomska grupę ikonopisów. Grupa powstała w 2013 r., po wystawie „Drogi Ikony” zorganizowanej podczas Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. W skład wchodzą osoby, które rozpoczęły „drogę ku światłu ikony” w Warszawie, pod kierunkiem o. Jacka Wróbla SJ, założyciela „Drogi Ikony”. Dołączają zaś do nich uczestnicy kolejnych edycji warsztatów ikonopisania, prowadzonych przez założycieli i liderów grupy. Są to zarówno profesjonaliści jak i amatorzy, ale wszyscy jednakowo starają się zachować w malarstwie kanon ikonograficzny, utrwalony wielowiekową tradycją.

Udział – bezpłatny, ale obowiązują zapisy, tel. 48 365- 48-38 lub sekretariat@pik.radom.pl.

17 sierpnia o godz. 18 w PIK, w „Galerii na Piętrze” – otwarcie wystawy ikon radomskiej grupy ikonopisów oraz pokaz prac powstałych podczas warsztatów.

17 sierpnia a godz. 19 zapraszamy do kościółka p.w. św. Ducha na koncert „Panu śpiewajmy!” Żeńskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej „Armonia” z Warszawy. Wstęp wolny.

Żeński Zespół Muzyki Cerkiewnej „Armonia” prowadzi swą działalność od 2018 r., występując podczas licznych koncertów oraz nabożeństw. Najważniejszą inspirację istnienia kolektywu, stanowi szeroko pojęta, prawosławna tradycja liturgiczna, stanowiąca źródło doboru repertuarowego. Ze względu na jednorodny charakter zespołu, szczególną rolę odgrywają tutaj utwory tradycji monasterskich jak i transkrypcje klasycznych kompozycji cerkiewnych. Poza tym, istotną płaszczyzną poszukiwań muzycznych stanowi spuścizna śpiewu prawosławnego dawnej Rzeczpospolitej, z uwzględnieniem specyfiki najstarszych monodii oraz pieśni paraliturgicznych i kolęd. „Armonia” funkcjonuje również w celu zachowywania żywej, lokalnej tradycji swoich przodków, co wiąże się z nieustającym poszukiwaniem impulsów twórczych w źródłach przekazu ustnego.

Zespół „Armonia” kilkukrotnie występował podczas Międzynarodowego Festiwalu „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”, gdzie w 2020 r. zdobył wyróżnienie, a podczas 40, jubileuszowej edycji w 2021 r., II nagrodę; był też zaproszony do koncertu kolęd na zamku królewskim w Warszawie. Założycielką zespołu jest dyrygentka Aleksandra Szymaniuk.

Za współpracę przy przygotowaniu koncertu dziękujemy parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Iłży.

Honorowy patronat Waldemar Trelka – starosta radomski.