Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Ikony w Ogrodzie

11 sierpnia 2023

Wydarzenia festiwalu „Ikony Wolności” zawitają i do Jedlni – Letniska. Oczywiście do Ogród z historią – Nadrzeczna 64.

14 sierpnia o godz. 18 odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy w „Galerii na Płocie” przy Ogrodzie poświęconej Janowi Piwnikowi ps. Ponury (1912 – 1944). To jeden z najsłynniejszych cichociemnych, żołnierz ZWZ-AK, niezwyciężony dowódca oddziałów partyzanckich na Kielecczyźnie, bohater Nowogródczyzny. Piwnik całe swoje życie, zarówno w czasie pokoju jak i wojny, podporządkował służbie Ojczyźnie. W latach 1935-1939 służył w Policji Państwowej, gdzie uzyskał stopień aspirant; we wrześniu 1939 r. dowodził kompanią Grupy Rezerwy Policyjnej, z którą przedostał się na Węgry i został internowany. W marcu 1940 r. uciekł z internowania i dotarł do Francji, skąd ewakuowano go na Wyspy Brytyjskie. Został tam wszechstronnie przeszkolony, a później zrzucony do okupowanej Polski jako cichociemny. Od czerwca 1942 r. dowodził II Odcinkiem wydzielonej organizacji dywersyjnej ZWZ-AK „Wachlarz”, w 1943r. objął funkcję szefa Kedywu w Okręgu Radomsko-Kieleckim AK. W tym czasie organizował również oddziały partyzanckie, które przyjęły nazwę Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”. Na początku 1944 r. „Ponury” został odwołany z funkcji, a następnie przydzielony do Okręgu Nowogródzkiego AK. Tam przeprowadził kilkanaście akcji wymierzonych w Niemców. Poległ 16 czerwca 1944 r., podczas zdobywania strażnicy granicznej, w Bohdanach pod Jewłaszami.

O „Ponurym”, żołnierzach podziemia, po otwarciu wystawy, porozmawiamy z: Rafałem Obarzankiem (wiceprezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej), Anną Cywińską (członek prezydium Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przewodnik w Muzeum Powstania Warszawskiego) i Adamem Gwiazdowiczem z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Do „Ogrodu z Historią” zapraszamy też 19 sierpnia. O godz. 18 – koncert „Hej Sokoły. W hołdzie walczącej Ukrainie”. Usłyszymy Mariję Tabachuk z Łucka, z towarzyszeniem polskich muzyków: Małgorzata Pogoda, Marek Sępioł, Franciszek Siwy, Daniel Orlikowski, Karol Domański, Michał Pogoda.

Wstęp – wolny.

Patronat honorowy nad festiwalem sprawuje – Waldemar Trelka – starosta radomski.