Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Iłża

8 października 2023

Alfabet Absolwenta Liceum Ogólnokształcącego w Iłży, pod red. Barbary Kwiecińskiej, Wydawnictwo Prymat,Białystok,2010.

Babula Łukasz, Ceramika iłżecka niezapomniana tradycja, Stowarzyszenie Iłża 2039,Iłża,2020.

Babula Łukasz, Iłżeckie święto zawodów ginących rękodzieła. Ćwierć wieku Jarmarku Sztuki Ludowej 1995-2019,Towarzystwo Ochrony i Promocji Zawodów Ginących w Iłży,Iłża,2019.

Babula Łukasz, Kapliczki, figury i krzyże przydrożne Gminy Iłża. Album-przewodnik, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży, Iłża,2014.

Babula Łukasz, Noszczyk Jan, Przeszłe i teraźniejsze. Iłża na fotografiach dawnych i współczesnych, Urząd Miasta Iłży,Iłża,2021.

Bartosik Julian, Geomorfologia obrzeżenia Gór Świętokrzyskich w okolicach Iłży, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź,1972.

Bartosik Julian, Iłża i jej zabytki, Wydawnictwo Julian Bartosik, Kielce, 1999.

Bartosik Julian, Iłża w malarstwie, poezji i dawnej obyczajowości,1996.

Bartosik Julian, Pozdrawiam Cię Iłżo, Drukarnia PANZET Krzysztof Zatorski,Kielce,2010.

Bednarczyk Adam, Bitwa o Iłżę w 1831 roku, Biuletyn Kwartalny Radomskiego towarzystwa Naukowego, T.XVII,z.4,s.24-26, Radom,1980.

Bednarczyk Adam, Iłża, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków, 1981.

Bednarczyk Adam, Iłża w okresie powstania styczniowego, Iłża, 1980.

Bednarczyk Adam, Iłża w świetle badań archeologicznych, Iłża, 1982.

Bednarczyk Adam, Iłża wczoraj i dziś,Warszawa,1996.

Bednarczyk Adam, Iłżecki wrzesień 1939, Iłża,1998.

Bednarczyk Adam, Iłżecki romans Leśmiana, Wyd.2,Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu,Radom,1988.

Bednarczyk Adam, Kościoły w Iłży, Kronika Diecezji Sandomiersko-Radomskiej, Nr.11-12,1979.

Bednarczyk Adam, Nauczanie w okupację hitlerowską w Iłży, Iłża,1988.

Bednarczyk Adam, Pierwszy Pułk Ziemi Iłżeckiej, Iłża, 1980.

Bednarczyk Adam, Polska Organizacja Wojskowa w Iłży, Iłża,1982.

Bednarczyk Adam, Tajemnice Iłży, Zeszyty Krajoznawcze, PTTT Starachowice,1988.

Bednarczyk Adam, Taka cisza w ogrodzie, Iłżeckie miłości Leśmiana(tekst gawędy, przypisy i posłowie, oprac. R. Lis, wstęp napisał A. Czyż), Towarzystwo „Ogród Ksiąg”,Warszawa,1992.

Bednarczyk Adam, Trzy miłości Leśmiana, Dom Kultury w Iłży, Iłża,2017.

Bednarczyk Adam, Wybitni iłżanie,Wydawnictwo Muzeum Adama Bednarczyka, Iłża,1982.

Bednarczyk Henryk, Bogdański Michał, Nad Iłżanką i Zwolenką = Upon Iłżanka and Zwolenka Rivers, Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna, Zwoleń: Radom,2010.

Bednarczyk Henryk Olifirowicz Marcin, Wielcy w małych ojczyznach,wybór dzieł Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój, Zwoleń,2008.

 Bitwa pod Iłżą 8-9 września 1939 r., pod red. Antoniego Dąbrowskiego,

 Starachowice,1999.

Błaszczyk Jadwiga, Smaga Maria, Smaga Witold, 70 lat szkoły rolniczej w Chwałowicach, Chwałowice

Borkowska Maria, Wysocki Stanisław, Iłża, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze – Oddział w Starachowicach, Starachowice,1937.

Borzobohaty Wojciech, Jodła” Okręg Radomsko-Kielecki ZWZ-AK 1939-1945, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa,1988.

Bujakowski Witold, Ukryte dziedzictwo: Iłża i okolice w pradziejach, Wydawnictwo[nakład autora],Iłża,2016.

Charakterystyka przyrodnicza zlewni Iłżanki ze szczególnym uwzględnieniem użytków zielonych: opracowanie monograficzne, Twardy Stanisław Redakcja, Małopolski Ośrodek Badawczy (Instytut Melioracji i Użytków Zielonych), Wydawnictwo IMUZ, Falenty: Kraków,2001.

Chlebowski Cezary, Cztery z tysiąca, Wyd.2,Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa,1983.

Chlebowski Cezary, Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie. Reportaż historyczny, Czytelnik,2017.

Chłopek Maria Józef Myszka z Błazin wielki piewca folkloru naszego regionu, Dom Kultury w Iłży, Iłża, 2000.

Cetnarowski Antoni, Ludowa ceramika iłżecka=Folk pottery from Iłża=La ceramique populaired’Iłża, Wydawnictwo s.n.1.1974.

Cwyl Grzegorz, Iłża 1864,WydawnictwoBellona, Seria: Historyczne Bitwy, Warszawa,2021.

Czarnecki Jan, Jesień w moich dłoniach, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży, Iłża, 2004.

Czarnecki Jan, Minione dni, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży, Iłża,2009.

Czarnecki Jan, Moja topola, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży, Iłża,2017.

Czarnecki Jan, Niezatarty ślad, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży, Iłża,2008.

Czarnecki Jan, Odchodzimy. Ale skąd i dokąd ?, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży, Iłża,2019.

Czarnecki Jan, Po tamtej stronie czasu, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży, Iłża,2003.

Czarnecki Jan, Powrót do przeszłości, Miejsko-Gminna Biblioteka  

Publiczna w Iłży, Iłża,2013.

Czarnecki Jan, Spadający liść jesieni, Miejsko-Gminna Biblioteka

Publiczna w Iłży, Iłża,2003.

Czarnecki Jan, Tyle tu spokoju, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży, Iłża,2016.

Czarnecki Jan, W moich snach, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży, Iłża,2009.

Czarnecki Jan, Wiersze, PU Compus, Starachowice,2011.

Czarnecki Jan, Życie moje, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży,  Iłża,2008.

Dąbek Wacław ,Iłża w literaturze, ilustracji i na starych pocztówkach,

Gmina Iłża, Bank Spółdzielczy w Iłży, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Iłżeckiej, Warszawa,2012.

Dąbek Kazimierz Władysław, Plotki okupacyjne, czyli opowiedział dzięcioł sowie, Starachowice,2010.

Dąbek Kazimierz Władysław, Legenda iłżecka. Dlaczego brunatny niedźwiedź karpacki zasypia na zimę,Dom Kultury w Iłży, Iłża,2004.

Kolbicz Feliks- Wspomnienia i inne wiersze, wyb. i red. Łukasz Babula, Muzeum Regionalne w Iłży, Iłża,2023.

Gacki J., O biskupach, niegdyś dobrach, zamku i mieście Iłży, Dom Kultury w Iłży, Iłża,1993 (przedruk).

Gliński Tomasz, Bitwa pod Iłżą 1939, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 51 Pułku piechoty Strzelców Kresowych, Iłża,2013.

Gliński Tomasz, Iłżecki wrzesień 1939, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 51 pułku piechoty Strzelców Kresowych,Iłża,2013.

Gliński Tomasz, Rok 1945 oraz pierwsze powojenne lata we wspomnieniach mieszkańców Iłży,Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 51 pułku piechoty Strzelców Kresowych, Iłża,2013.

Gołąbek Władysław „Boryna”, Bez rozkazu, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa,1973.

Górniak Ryszard, Dawna przedwojenna Iłża, FOTOJOKER,[brak miejsca wydania],2013.

Guldon Zenon, Stępkowski Lech, Iłżeckie wyroby garncarskie na rynku krakowskim w XVII wieku, Rocznik Świętokrzyski,t.VIII,1980.

Heda -Szary Antoni, Wspomnienia Szarego, Wyd.2, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa,2021.

Hunter Zdzisław, Iłża fabryką fajansu słynna, Muzeum Regionalne w Iłży, Warszawa,1993

Iłża i ziemia iłżecka w życiu i twórczości Jana Czarneckiego, oprac. Grażyna Rożek, przy współpracy Katarzyny Pomorskiej, pod red. Katarzyny Smyk. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży, Iłża,2022

Iłża miasto biskupów krakowskich na tle regionu. Materiały z sesji naukowej poświęconej dziejom regionu iłżeckiego pod tytułem „Przeszłość w służbie przyszłości’, Karta tytułowa :Z dziejów Budownictwa rezydencjalno-obronnego na ziemi iłżeckiej, pod red. Dariusza Kaliny Radosława Kubickiego Urząd Gminy Iłża, Iłża,2011.

Iłża – monografia rozwoju społeczno- gospodarczego miasta; [praca zbiorowa], Biuletyn Kwartalny, t. XVI, z.3, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Radom, Iłża,1979.

Iłża, Krajowa Agencja Wydawnicza, Nakład WOJT, Kielce 9 broszura bez roku wydania (prawdopodobnie lata 70).

Janowski Aleksander, Wycieczki po kraju ,Kielce, Chęciny, Karczówka, Góry Świętokrzyskie, Bodzentyn, Wąchock, Iłża, Radom,Wyd.3.Wydawnictwo M.Arcta, Warszawa,1908.

Jaworczak Aleksander, Z dziejów cechu garncarskiego w Iłży, Lublin,1948.

Jopek Wanda Maria, Bliżej przodków moich: Iłża, Krępa Kościelna, Tczów, 2021

Jurek Jan, Z kart okupacyjnego życiorysu Sępa: placówka AK Krzyżanowice , Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz,1995.

Kacprzak Paweł, Nadleśnictwo Marcule. Historia lasów gospodarki administracji leśnej, Nadleśnictwo Marcule, Radom,2012.

Kędrzyński Tomasz Waldemar, Iłżanin Adam Bednarczyk, Wydawnictwo Muzeum Adama Bednarczyka, Iłża,1984.

Kiełbasa Konstanty, Bataliony Chłopskie w obwodzie iłżeckim, Radom,2002.

Kosiński Napoleon, Iłża-najstarsze miasto województwa radomskiego, Wojewódzki Informator Kulturalny Kontakt, Nr.7/128,s.7-13,1989.

Kowalska Daniela, Wolańczyk Paweł, Wciąż ta sama twarz. Monografia biograficzna Juliana Bartosika, Drukarnia Pamet Krzysztof Zatorski, Kielce,2009.

Kronika okupowanego miasta Starachowic i powiatu iłżeckiego 1939- 1945,Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Starachowice,1998.

Kroczewski Antoni, Rocznik Statystyczny Powiatu Iłża1971, Wydawnictwo Powiatowy Inspektorat Statystyczny, Starachowice,1971.

Krupa Wojciech, Kaczka. Legenda iłżecka, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży, Iłża,2017.

Kuczyński Janusz, Iłża, Kraków,1974.

Kułaga Bogusław, Żółty szlak turystyczny Starachowice-Iłża: przewodnik, Wydawnictwo ls.n., Starachowice,1998.

Kupisz Dariusz, Pakosław. Dzieje pod iłżeckiej wsi na tle rozwoju regionu od czasów najdawniejszych do 1795 roku”. RTN , Radom,1998.

Kwiecińska Barbara, Okruchy szkolnych wspomnień,Wydawnictwo PRYMAT, Białystok,2010.

Langer Marian, Lasy i ludzie. Wspomnienia z lasów starachowickich 1939-1945, Warszawa,1993.

Langer Marian, Lasy i ludzie :z „Ponurym”, ”Szarym”, ”Potokiem”” w starachowickich lasach – wspomnienia 1939-1945,Warszawa: Kraków, Oficyna Wydawnicza Mireki,2014.

Legendy iłżeckie, opr. i red. Grażyna Rożek Małgorzata Kosel, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży, Iłża,2002.

Leśmian Bolesław, Dziewczyna, Ogólnopolskie Towarzystwo Świadomości Poetyckiej Bolesława Leśmiana. Biblioteka LES-BOR-PRESS, Radom-Iłża,1998.

Leśmian, Leśmian…:wspomnienia o Bolesławie Leśmianie, zebrane przez Adama Wiesława Kulika, Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, Gdańsk,2008.

Lipińska Olga, Osadnictwo na „Starym Mieście” w Iłży we wczesnym średniowieczu, Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, T.XVII, z.4,s26-66, Radom,1980.

Lipiński Andrzej, Powiat iłżecki, Radom,1992.

Ludowa ceramika iłżecka, Warszwa,1976.

Łopuszański Piotr, Bywalec zieleni. Bolesław Leśmian, Wydawnictwo Iskry, Warszawa,2021.

Madejski Jerzy Karol, Iłża zapamiętana, Stowarzyszenie Oświatowe „Sycyna”, Radom-Sycyna, 2004.

Madejski Jerzy Karol, Śladami Leśmiana, Malczewskiego, Dygasińskiego. Podróże regionalne z terenu Lokalnej Grupy Działania „Dziedzictwo i Rozwój”, oprac. i wydał na zlecenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Dziedzictwo i RozwójLucky Robert Stępniewski, Radom,2013.

Miasto w nowej odsłonie. Monografia Iłży, Od czasów najdawniejszych do 1945 roku, pod red. Sebastiana Piątkowskiego,t.1, Wydano na zlecenie Gminy Iłża, Iłża,2014.

Moniewski Jerzy, Fabryka fajansu w Iłży 1823 -1885, T.I II, Maszynopis powielany na prawach rękopisu, Radom,1992.

Muszyńska Jadwiga Urban Wacław, Najstarszy inwentarz klucza iłżeckiego biskupów krakowskich z 1557 roku, Radom,1966.

Nowakowski Paweł, Dzieje Zamku Iłża, INSERAT Małgorzata Zając, Radom, 2019.

Nowakowski Paweł, Heraldyka iłżecka, Inster…Test,Iłża,2014.

Nowakowski Paweł, Iłża miasto kościelne, Wydawnictwo NEOFLAM, Radom, 2012.

Okrutna Milena, Korytarzem myśli, Oficyna Wydawnicza „Radostowa”, Starachowice,2005.

Okrutna Milena, Po tamtej stronie lustra, , Oficyna Wydawnicza „Radostowa”, Starachowice,2006.

Opis miasta Iłży z lat 1820 i 1860, podał do druku i poprzedził wstępem Sebastian Piątkowski, Oficyna Wydawnicza Radostowa, Starachowice -Iłża 2001.

Orczykowski Jan Bogusław, Chwałowice na przedgórzu Iłżeckim, Rolno-Spożywczy Rynek ,Radomska Giełda Rolna S.A., Radom,2007.

Orczykowski Jan Bogusław, Smaki z przeszłości, Stowarzyszenie Oświatowe „Sycyna”, Radom,2007.

Osadnictwo i gospodarka powiatu radomskiego w XVI -XVIII wieku, pod red. Zenona Guldona, Waldemara Kowalskiego, Jadwigi Muszyńskiej, Stanisława Zielińskiego(1939-2022), Cykl: Radom i region radomski w dobie szlacheckiej, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Muzeum Wsi Radomskiej, Radom, 1995.

80 lat szkół w Chwałowicach 1928-2008. Jubileusz 80-lecia szkół w Chwałowicach. Zespół redakcyjny: Jadwiga Błaszczyk, Renata Bielecka, Maryla Stawczyk, Józef Kwiatkowski, Marek Gierasiński, Wydawca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chwałowicach, Chwałowice,2008.

Pastuszkiewicz Stanisław, Garncarstwo w Iłży w pierwszej połowie XX wieku,Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży, Iłża,2018.

Piątkowski Sebastian, Opis miasta Iłży z lat 1820 i 1860, Iłża,2001.

Penkalla Adam, Żydowskie ślady w województwie kieleckimi radomskim, Radom,1992.

Radom i Iłża wraz z regionem ,oprac. Kowalski Waldemar, red. Guldon Zenon, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Wydawnictwo PAE, Seria: Corpus inscriptionum Poloniae, Wydawnictwo radomskie, Z.1 Warszawa,1992.

Rosiński Stefan, Kulturotwórcza rola rzek w regionie radomskim, oprac. redakcyjne Krzysztof Kozera, Wydawca Związek Gmin nad Iłżanką, Radom, 1994.

Rosiński Stefan, Przyczyny upadku garncarstwa iłżeckiego w świetle kontraktów dzierżawczych w latach 1789-1870, Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, Nr.5,1968.

70 lat Szkoły Rolniczej w Chwałowicach 1928-1998. Księga jubileuszowa wydana z okazji 70-lecia Zespołu Szkół Rolniczych im. Bohaterów Ziemi Iłżeckiej w Chwałowicach., Zespół redakcyjny: Jadwiga Błaszczyk, Maria Smaga, Witold Smaga, Wydawca: Zespół Szkół Rolniczych im. Bohaterów Ziemi Iłżeckiej w Chwałowicach, Chwałowice,1998.

Siemion Leszek, Iłża pamiętna klęską, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin, 1970. Siwiec Rozalia, Rękodzieło to moja pasja. Wspomnienia, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży,Iłża,2011.

Szmit Kazimierz, Krzysztanowski Eugeniusz Wojciech, Przewodnik po miejscach pamięci narodowej Iłży i okolic, Dom Kultury, Iłża,1998.

Tradycja Mazowsza powiat radomski. Przewodnik subiektywny, Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa,2015.

Twardy Stanisław, Kostuch Ryszard, Charakterystyka obszarów wiejskich w zlewni iłżanki: opracowanie monograficzne, Wydawnictwo IMUZ, Falenty: Kraków,2001.

Twórcy regionu mazowieckiego i świętokrzyskiego. Publikacja wydana z okazji Jubileuszu XX Iłżeckiego Jarmarku Sztuki Ludowej, zebrała i oprac. Teresa Niewczas, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży,Iłża,2014.

Wasatko Maria, Iłżecka służba zdrowia w 40 lecie PRL, Zespół Opieki Zdrowotnej, Iłża,1984.

Wiśniewski Jan, Dekanat Iłżecki, druk i litografia Jan Kanty Trzebiński, Radom,1909-1911.

Zagospodarowanie doliny iłżanki w aspekcie aktywizacji turystyki : opracowanie monograficzne: praca zbiorowa, Bujakowska Beata, Twardy Stanisław, Red. Małopolski Ośrodek Badawczy (Instytut Melioracji i Użytków Zielonych), Wydawnictwo IMUZ, Falenty: Kraków,2002.

Zarzycki Piotr, Iłża 1939,Bellona, Seria: Historyczne Bitwy, Warszawa,2013.

Zugaj Leszek, Historia administracji w gminie Iłża:/akty prawne, mapy, dane/, Lublin,2017.

Związek Gmin „Nad Iłżanką”, 15 lat Związku Gmin Nad Iłżanką, Wydawnictwo Związek Gmin „Nad  Iłżanką”,2010.

Żmijewski Leszek, Echa powstania styczniowego w lasach starachowickich. W 140 rocznicę Powstania Styczniowego, Wydawca PU Compus na zlecenie Fundacji i Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Starachowice, 2003.