Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisku

Biblioteka Jedlnia Letnisko

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 9.00-15:00
Wtorek 9.00-17:20
Środa 9.00-17:20
Czwartek 9.00-15:00
Piątek 9.00-15:00
Sobota 9.00-13:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisku
ul. Radomska 43
26-630 Jedlnia-Letnisko
tel./fax 48 384 84 70 wew.223 tel. kom: 518 862 900
e-mail: biblioteka@jedlnia.pl
blog: biblioteka-jedlnia.blogspot.com
p.o. dyrektora: Izabela Rusinek

Stała oferta usługowa:

 • czytelnia z wypożyczalnią
 • pracownia komputerowa: 2 stanowiska
 • dostęp do internetu
 • ksero

 

    Katalog elektroniczny system MAK+
    Komputeryzacja 100%

    Zbiory:

    • wpływ w 2022 r. – 1074 egz.
    • stan na dzień 31.12.2022 r. – 28320 woluminów

    Zobacz katalog GBP w Jedlni-Letnisku

    Filie biblioteczne

    Filia w Groszowicach
    Groszowice 114
    26-630 Jedlnia-Letnisko
    Pracownik: Marta Nizielska

    Godziny otwarcia:

    Poniedziałek 9:00 – 17:00
    Czwartek 9:00 – 17:00

    Stała oferta usługowa:

    • czytelnia z wypożyczalnią
    • pracownia komputerowa: 1 stanowisko
    • dostęp do internetu

    Katalog elektroniczny system MAK+
    Komputeryzacja 100%

    Zbiory:

    • wpływ w 2022 r. – 261 egz.
    • stan na dzień 31.12.2021 r. – 6512 woluminów

    Zobacz: katalog filii w Groszowicach GBP w Jedlni-Letnisku

    Filia w Gzowicach
    Gzowice 30
    26-630 Jedlnia-Letnisko
    e-mail: bibliotekagzowice@wp.pl
    Pracownik: Marta Nizielska

    Godziny otwarcia:

    Piątek 9:00 – 15.00

    Stała oferta usługowa:

    • czytelnia z wypożyczalnią
    • pracownia komputerowa: 1 stanowisko
    • dostęp do internetu

    Katalog elektroniczny system MAK+
    Komputeryzacja 100%

    Zbiory:

    • wpływ w 2022 r. 0 egz.
    • stan na dzień 31.12.2022 r. 3553 woluminów

    Zobacz: katalog filii w Gzowicach GBP w Jedlni-Letnisku

    Filia w Słupicy
    Słupica 84
    26-630 Jedlnia-Letnisko
    e-mail: słupica.biblioteka@op.pl
    Pracownik: Danuta Bartkiewicz

    Godziny otwarcia:

    Poniedziałek 8:00 do 11:40
    15:50 do 17:50
    Środa 11:00 do 13:00
    15:50 do 17:50

    Stała oferta usługowa:

    • czytelnia z wypożyczalnią
    • pracownia komputerowa: 1 stanowisko
    • dostęp do internetu

    Katalog elektroniczny system MAK+
    Komputeryzacja 100%

    Zbiory:

    • wpływ w 2022 r. – 112 egz.
    • stan na dzień 31.12.2022 r. – 5525 woluminów

    Zobacz: katalog filii w Słupicy GBP w Jedlni-Letnisku 

    W Malinowym deszcz...
    Skip to content