„Pamiętnik w obrazach – część trzecia” to tytuł wystawy Katarzyny Nowickiej – Urbańskiej, która zostanie otwarta 7 grudnia (środa) o godz. 17 w „Galerii na Piętrze” PIK w Iłży.   

Urodzona w 1963 roku w Radomiu, studiowała na Wydziale Malarstwa i Grafiki w PWSSP w Gdańsku. Dyplom w zakresie malarstwa uzyskała w pracowni prof. Kiejstuta Bereźnickiego. W latach 1988-1996 zatrudniona w macierzystej uczelni na stanowisku asystenta/adiunkta, w 1994 roku uzyskała kwalifikacje I stopnia a w 2004 roku stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk pięknych w dyscyplinie artystycznej malarstwo na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Od 1997 r. pracuje w Katedrze Sztuki (obecnie Wydziale Sztuki) UTH w Radomiu – od 2005 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Prowadzi zajęcia z rysunku i malarstwa. Zajmuje się twórczością w dziedzinie malarstwa rysunkiem i collagem.

– Moje obrazy, rysunki i collage są przypomnieniem o złożoności egzystencji ludzkiej, a także wynikiem indywidualnego odbioru piękna natury, która nieustannie zachwyca swoją zmiennością i kruchością tworzenia – mówi artystka. – Łączę w swoich pracach fragmenty realistyczne z abstrakcyjną materią malarską. W malarstwie najbardziej cenię głębię obrazu, rozumianą dosłownie i w przenośni, poszukiwanie koloru, wyrazu kompozycji, nowej emocji, tajemnicy. To powoduje, że sam proces malarski jest długi, wymaga namysłu, analizy i dystansu w celu uzyskania zamierzonego efektu, opozycyjnego do dosłowności i dosadności – twierdzi Nowicka – Urbańska. -. Sądzę, że rolą artysty jest konsekwentne dążenie do poszukiwania, odkrywanie poprzez swoją sztukę zupełnie nowych emocji – dodaje.

Ekspozycja, którą zobaczymy od 7 grudnia w siedzibie PIK, w Iłży, przy ul. Jakubowskiego 5, nosi tytuł „Pamiętnik w obrazach”. To już kolejna prezentacja, do stworzenia której artystka wykorzystała odbitki ksero z fotografii z lat 60 – tych XX w. Dlaczego akurat z tego okresu? Bo uważa, że był to czas niezwykłego pokolenia młodych ludzi, kreatywnych i twórczych, atmosfera tych lat zawsze fascynowała Urbańską. – Używam wklejonych reprodukcji, kalki technicznej, kolorystyki przypominającej druk okładek książek z tamtego czasu: szarości lnu, zgaszonej żółci, oranżu, zieleni, różu, błękitu, ciepłej czerni druku. Wklejam również kopie własnych fotografii, kwiatów w wazonie, tkanin – zdradza artystka.

„Pamiętnik w obrazach – część trzecia” to tytuł wystawy Katarzyny Nowickiej – Urbańskiej, która zostanie otwarta 7 grudnia (środa) o godz. 17 w „Galerii na Piętrze” PIK w Iłży.   

Wystawa
W Malinowym deszcz...
Skip to content