Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Narodowe czytanie – koncert

31 sierpnia 2023

Zespół wokalny „Mejszagolaki” z Mejszagoły w rejonie wileńskim a Litwie koncertuje już ponad 25 lat (w grudniu 2022 r. grupa obchodziła jubileusz). Przez cały ten czas grupa tworzona przez Polaków cieszy serca tam zamieszkałych rodaków wykonując utwory tradycyjne z Wileńszczyzny, ale i te śpiewane w Polsce, stanowią część naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego.

„Mejszagolanki” przybywają na zaproszenie Powiatowego Instytutu Kultury, żeby wystąpić 9 września podczas „Narodowego Czytania”. Powiatowa odsłona akcji jest przygotowywana przez PIK i Gminą Bibliotekę Publiczną w Zakrzewie. W tym roku czytamy „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, stąd obecność polskiego zespołu z Litwy.