Ułatwienia dostępu

Skip to main content

O harcerstwie w Jedlni – Letnisku

19 czerwca 2023

Niezależne harcerstwo w PRL będzie tematem kolejnego spotkania w „Ogrodzie z historią” w Jedli – Letnisku przy ul. Nadrzecznej 64. Zapraszamy 22 czerwca o godz. 18 na spotkanie z prof. Markiem Wierzbickim, pracownikiem IPN, harcerzem oraz na otwarcie wystawy „Bogu i Polsce”.

Marek Wierzbicki to prof. dr hab. nauk społecznych, historyk i politolog, w latach 1991 -2013 pracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk; od 2009 r. profesor KUL (profesor tytularny od 2018 r.) w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytet Lubelskiego; od 2007 r. pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział IPN w Lublinie, Delegatura w Radomiu; badacz najnowszych dziejów Polski, w tym losów młodzieży w PRL i Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 r., a także polskiej emigracji politycznej na Zachodzie lat 1939 -1990. Gość „Ogrodu z historią” ma w swoim dorobku liczne opracowania monograficzne poświęcone tej problematyce, m.in. Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie, Młodzież w PRL. Ostatni bunt. Młodzieżowa opozycja polityczna u schyłku PRL (1980 -1990), Harcerz – Żołnierz – Obywatel. Zygmunt Lechosław Szadkowski (1912 -1995 , ) Z Polską pod rękę. Jan Prot (1891-1957) i odbudowa niepodległego państwa polskiego.

Marek Wierzbicki  urodził się w Pionkach w 1964 r. W latach 1983 -1988 studiował historię na KUL i równocześnie był aktywnym działaczem harcerskim, w ramach tzw. harcerstwa niepokornego, niezależnego do władz ZHP. Był m.in. animatorem Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy przy parafii św. Barbary w Pionkach, liderem lokalnych struktur Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej. W latach 1988 -1989 Marek Wierzbicki był komendantem harcerskiego Szczepu Puszcza, równocześnie pracował jako nauczyciel historii. Prof. Wierzbicki odznaczony jest Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Wolności i Solidarności, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prelekcji prof. Wierzbickiego towarzyszyć będzie otwarcie w „Galerii na Płocie” przy „Ogrodzie z Historią” wystawy plenerowej „Bogu i Polsce. Harcerstwo niezależne w PRL (1945 – 1990)” przygotowanej przez IPN.

„Ogród z historią” w Jedlni – Letnisku przy u. Nadrzecznej 64 to miejsce spotkań, koncertów, wystaw, które współtworzą: Powiatowy Instytut Kultury, IPN delegatura Radom oraz właściciele miejsca: Grażyna, Jerzy i Filip Chrzanowski. „Ogród z historią” wystartował już we wrześniu 2022r. W tym sezonie za nami już dwa koncerty, wystawa i spotkanie. Zapraszamy na kolejne wydarzenie 22 czerwca (czwartek) godz. 18. Wstęp wolny.

Honorowy patronat – starosta radomski Waldemar Trelka.