Kresy wystawa

Powiat Radomski stanowi lokalną wspólnotę samorządową osób zamieszkałych na jego terytorium. Do zakresu działania Powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w tym m.in. z zakresu kultury, ochrony zabytków, promocji powiatu oraz współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych. Dotychczas powyższe zadania Powiat realizował m.in. poprzez kooperację z gminnymi placówkami kultury i organizacjami znajdującymi się na jego terenie. By jeszcze lepiej działać w tym zakresie, w końcu 2020 r., Rada Powiatu powołała Powiatowy Instytut Kultury.

Siedziba PIK (bo tak w skrócie nazywamy naszą placówkę🙂) mieści się przy ul. M. Jakubowskiego 5 w Iłży. To jednak tylko baza. Chcemy dotrzeć do każdej z gmin. Wspierać już istniejące tam wartościowe wydarzenia kulturalne i razem z lokalnymi społecznościami wypracować nowe, interesujące projekty.

PIK to także Powiatowa Biblioteka Publiczna sprawująca ustawowy nadzór merytoryczny nad bibliotekami z terenu Powiatu. Kolejny obszar działania Instytutu stanowi wspieranie organizacji pozarządowych. Zapraszamy do współpracy już istniejące podmioty, a tym którzy myślą jak dopiero ruszyć z działaniami na rzecz lokalnych społeczności, oferujemy pomoc na stracie.

Zapraszamy do PIK – mobilnego domu kultury!

Renata Metzger,
dyrektor Powiatowego Instytutu Kultury 

W Malinowym deszcz...
Skip to content