Panie tworzące nieformalną grupę „Powiat Radomski – aktywne Iłżanki” w asyście Krzysztofa Kozery, wicestarosty Powiatu Radomskiego oraz pracowników Powiatowego Instytutu Kultury, złożyły wieńce na grobach oraz przy pomnikach osób zasłużonych dla Iłży i regionu. 

Każdy z kilkunastu grobów oraz pomników mógłby opowiedzieć oddzielną, pełną fascynujących, ale też dramatycznych wątków, historię życia osób, tworzących naszą regionalną społeczność. Wieńce, które powstały podczas warsztatów florystycznych w Powiatowym Instytucie Kultury w ramach projektu „Uczcijmy pamięć naszych zmarłych” spoczęły na grobach między innymi: legendarnego artysty ludowego Józefa Myszki, regionalisty Adama Bednarczyka, czy księdza prałata Józefa Dziadowicza. 

Wieńce zostały złożone także na grobach i pomnikach związanych z wydarzeniami II wojny światowej. Panie uhonorowały pamięć między innymi generała Antoniego Hedy „Szarego” – wybitnego dowódcy oddziałów AK oraz zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, czy żołnierzy września 1939 r. poległych w bitwie pod Iłżą. Mamy nadzieję, że dzięki takim inicjatywom pamięć o historii naszego regionu nigdy nie zgaśnie. 

Warsztaty florystyczne zostały zrealizowane dzięki grantowi przekazanemu przez Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości z programu „Bony dla Seniorów II”, finansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W Malinowym deszcz...
Skip to content