Za nami spotkanie „Grzechem Adama ludzie uwikłani” w Jastrzębi. Dawne pieśni adwentowe zaśpiewał Adam Strug, na lirze korbowej towarzyszył mu Mateusz Kowalski.

Polska najpierw marzyła, zamierała przed telewizorami, potem szalała z emocji i płakała oglądając naszych piłkarzy, my w kościele w Jastrzębi, 4 grudnia 2022 r. od godz. 17, zanurzyliśmy się w spokoju, pięknie dawnej muzyki i tekstów. I to był dobry wybór, bo dawne pieśni adwentowe ukoiły nasze dusze i zmysły. Bo cóż to jest jeden czy drugi mecz wobec wieczności? 😀

Podczas kolejnego spotkania z naszego cyklu „Cztery Pory Roku” Adam Strug opowiadał też o muzycznych obyczajach minionych pokoleń. Przez myśl nam nawet nie przeszło, że do samej tylko św. Barbary (dzisiejszej patronki) tyle pieśni kierowano! Bogactwo polskiej tradycji, muzyki, literatury jest naprawdę nieprzebrane i wciąż nie odkryte.

Współorganizatorem wydarzeń „Cztery Pory Roku” jest obok PIK, Diecezjalna Komisja ds. Śpiewu i Muzyki Kościelnej.

Honorowy patronat nas cyklem sprawują: Bp Marek Solarczyk i Waldemar Trelka – starosta radomski.

Za gościnę dziękujemy Parafia Jastrzębia i ks. proboszczowi. Dziękujemy za przybycie, wszystkim prawdziwym miłośnikom sztuki, w tym radnym Powiat Radomski Agnieszce Pasek, Marianowi Wikło, wójtowi Wojciechowi Ćwierzowi i zawsze wspierającym PIK bibliotekarkom Jastrzębi.

11 grudnia zapraszamy na kolejne spotkanie „Grzechem Adama ludzie uwikłani” do Pionek, do kościoła pw. NMP Królowej Polski Pionki, godz. 13.

W Malinowym deszcz...
Skip to content