Razem z Wójtem Gminy Przytyk, Parafią Rzymskokatolicką pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Przytyku, Publiczną Szkołą Podstawową im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku, Centrum Kultury i Biblioteką w Przytyku i Lokalną Grupą Działania LGD „Razem dla Radomki” zapraszamy na VII Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych.

Zgłoszenia do  konkursu, którego celem jest m.in. promowanie folkloru regionu radomskiego należy dostarczyć do 25 kwietnia 2022 roku (do godz. 16.45) na adres: promocja@przytyk.pl, lub dostarczenie jej osobiście do pok. nr 14 Urzędu Gminy w Przytyku. Decyduje data wpływu karty zgłoszenia (karta i regulamin w załączniku). Więcej informacji, pod numerem telefonu (48) 618 00 95 wew. 37.

Konkurs organizowany jest w ramach uroczystości „Kochanowski – Przystanek Wesele”. Stąd bowiem pochodziła żona słynnego poety polskiego renesansu.

Dorota Podlodowska herbu Janina z Przytyka (ur. zapewne ok. 1550 – 1555), zmarła pod koniec 1599  lub na początku 1600 r., córka Stanisława Lupy Podlodowskiego i Elżbiety z Biejkowskich. Miała dwie starsze siostry, Urszulę i Elżbietę, oraz trzech braci: Grzegorza – starostę radomskiego, Jakuba – podkomorzego królewskiego (zabitego w Turcji w 1583 r.) i Jana. Jej ślub z poetą Janem Kochanowskim odbył się w Prztyku, prawdopodobnie w roku 1575. Para doczekała się siódemki dzieci, w tym słynnej, zmarłej przedwcześnie Urszulki, opłakiwanej przez poetę w Trenach.

Kochanowski upamiętnił żonę (nieprzepłaconą Dorotę) w pieśni Panny XI z „Pieśni świętojańskiej o Sobótce„. Pisał również o niej w pieśni X i XX „Ksiąg wtórych”.

Przegląd odbędzie się 3 Maja od godz. 15 w Słowikowie, w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego. Muzycy będą rywalizować m.in. o Nagrodę Specjalną Starosty Radomskiego i Powiatowego Instytutu Kultury.    

Regulamin Przeglądu Kapel – plik PDF

Karta zgłoszeniowa Przeglądu Kapel – plik PDF

W Malinowym deszcz...
Skip to content