Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Regulamin Czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie

§ 1

 1. Z czytelni korzystać mogą wszyscy czytelnicy.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. Z księgozbioru czytelni korzysta się wyłącznie na miejscu.
 4. Wierzchnie okrycie torby, plecaki, itp. należy obowiązkowo pozostawić na miejscu do tego przeznaczonym.
 5. Czytelnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwani.

§ 2

 1. Pracownicy czytelni ogólnej udzielają wyczerpujących informacji o posiadanych zbiorach i sposobach korzystania z katalogów.

§ 3

 1. Czytelnik okazuje u dyżurującego bibliotekarza aktualny dokument tożsamości. Dane osobowe wykorzystywane są do celów statystycznych i chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (D. U. Nr 133/97 poz. 883)
 2. O materiałach przyniesionych ze sobą należy poinformować bibliotekarza.
 3. Książki podaje bibliotekarz. Jednorazowo można korzystać z czterech woluminów i dwóch tytułów czasopism prasy bieżącej. Za zgodą bibliotekarza czytelnik może sam korzystać z wybranych działów.
 4. Przed opuszczeniem Sali czytelnik zwraca książki i inne materiały biblioteczne, z których korzystał.

§ 4

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością biblioteki. Korzystanie z albumów, reprintów książek o dużym formacie wymaga szczególnej dbałości.
 2. Zabrania się niszczenia książek oraz czasopism (wyrywanie kartek, podkreślanie, robienie notatek na marginesie, rozwiązywanie krzyżówek itp.)
 3. Za uszkodzone książki i prasę czytelnik odpowiada materialnie. Wysokość odszkodowania ustala pracownik czytelni. uwzględniając wartość woluminu oraz stopień zniszczenia.

§ 5

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do „Księgi skarg i wniosków”.

§ 6

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminowi, może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Dyrektora Gminnej Publicznej w Zakrzewie