Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Regulamin Czytelni Internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie

 1. Korzystanie ze stanowisk komputerowych jest bezpłatne.
 2. Z. Czytelni Internetowej można korzystać w godzinach pracy biblioteki.
 3. Stanowiska komputerowe służą do celów edukacyjnych. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych.
 4. Użytkownik stanowiska komputerowego wyraża zgodę na monitorowanie jego pracy przez dyżurującego bibliotekarza.
 5. W Czytelni można korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów oraz dokonywania zmian w istniejących programach i ustawieniach systemowych.
 6. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas ten może być wydłużony.
 7. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba; w wyjątkowych wypadkach — dwie.
 8. W czytelni należy zachować ciszę.
  Zabrania się z korzystania z telefonów komórkowych oraz konsumowania napojów i artykułów spożywczych.
 9. Okrycia wierzchnie oraz torby, teczki, plecaki należy zostawić w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 10. Nieprawidłowości lub uszkodzenia sprzętu
  komputerowego bądź oprogramowania należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 11. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego bądź oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik, a jeśli jest niepełnoletni — jego rodzice.
 12. Zabrania się otwierania stron Internetowych zawierających informacje o charakterze erotycznym, wulgarnym, rażących uczucia lub dobre obyczaje.
 13. Zabrania się wykorzystywania Internetu do działań niezgodnych z obowiązującym prawem.
 14. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 15. Czytelnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 16. Przed przystąpieniem do korzystania z komputera użytkownik okazuje obsługującemu bibliotekarzowi dokument tożsamości. Dane czytelnika zostaną wpisane do dziennika „Ewidencji użytkowników Czytelni Internetowej IKONKA”. Dane te będą wykorzystane do celów statystycznych.
 17. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu powoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza. Od takiej decyzji można się odwołać do Dyrektora Bibliotek1
  Gminnej Publicznej w Zakrzewie.

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Dyrektora Gminnej Publicznej w Zakrzewie