REGULAMIN – ZASADY KORZYSTANIA Z TABLETÓW W MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W IŁŻY

 1. Biblioteka udostępnia na miejscu do korzystania Użytkownikom 3 tablety iPad Air marki Apple
 2. Każdy Użytkownik może korzystać z iPadów w godzinach pracy biblioteki w nieograniczonym wymiarze czasu , chyba że liczba chętnych do korzystania z IPadów jest większa niż liczba dostępnych tabletów. W takiej sytuacji jednorazowy czas korzystania z tabletu jest ograniczony do 1 godziny.
 3. Tablety są podłączone do sieci Wi-Fi Biblioteki za pomocą ,której mogą się łączyć z Internetem.
 4. Czytelnik korzysta z tabletu na własne ryzyko i odpowiedzialność ,włączając w to odpowiedzialność karną.
 5. Korzystając z tabletu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania prawa, a w szczególności Czytelnik nie może zamieszczać w Internecie:
 • Obrazów przemocy
 • Treści pornograficznych
 • Treści obrażających lub oczerniających inne osoby fizyczne lub prawne
 • Treści wzywających do nienawiści na tle rasowym lub religijnym
 • Wizerunku osoby bez jej zgody
 • Danych osobowych innych osób
 • Reklamy alkoholi, tytoniu ,hazardu
 • Treści chronionych na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ,tj. m.in. filmów, piosenek, zdjęć, teledysków tekstów, które nie są dostępne legalne
 1. Tablety wyposażone są w aplikacje umożliwiające naukę, tworzenie i dzielenie się treściami ,a także zabawę. Użytkownik nie może instalować na tablecie żadnych dodatkowych aplikacji ani odinstalowywać istniejących. Czytelnik może zaproponować Bibliotece zakup nowych aplikacji . O instalacji lub odmowie decyduje Biblioteka.
 2. Na zakończenie z korzystania iPada Użytkownik zobowiązuje się do usunięcia z tabletu wszelkich danych osobowych lub innych treści , które na nim umieści. Użytkownik zobowiązany jest do wylogowania się ze wszelkich aplikacji internetowych, z których korzystał np. Bankowość internetowa. Czytelnik usuwa z przeglądarki internetowej historię przeglądania.
 3. Czytelnik przyjmuje do wiadomości ,że w przypadku nie zastosowania się postanowień pkt.7 powyżej Biblioteka może usunąć z tabletu wszelkie dane i treści umieszczone na nim przez Użytkownika. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich bądź szkody Czytelnika , w tym naruszenie poufności danych osobowych , wynikłe na skutek korzystania przez Czytelnika z Internetu za pośrednictwem iPada.
 4. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży iPadów nie wypożycza do domu.
 5. Traci moc Regulamin z dnia 20.09.2016
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od 08.02.2021 r.
W Malinowym deszcz...
Skip to content