Ułatwienia dostępu

Skip to main content

W walce o wolność

13 marca 2024

W „Galerii na Płocie” przed naszą siedzibą w Iłży można oglądać nową wystawę. Bohaterem prezentacji jest ks. Franciszek Blachnicki. Rok temu, po kolejnym dochodzeniu, IPN poinformował, że kapłan zmarł w wyniku otrucia.

Franciszek Blachnicki (1921-1987) – harcerz, żołnierz Września 1939 r., konspirator, więzień Gestapo i obozów koncentracyjnych (od 1940 r.). Za działalność konspiracyjną przeciw Trzeciej Rzeszy został skazany na śmierć. Oczekując na wykonanie wyroku, przeżył nawrócenie. Po prawie 5 miesiącach, które spędził w celi śmierci, został ułaskawiony, a karę śmierci zamieniono mu na 10 lat ciężkiego więzienia. Jego ułaskawienie jest jedynym znanym wypadkiem niewykonania przez hitlerowców na harcerzu orzeczonej kary śmierci.

Po wojnie Blachnicki wstąpił do seminarium i w 1950 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Inicjował nowe metody pracy z wiernymi, był m.in. założycielem Ruchu Światło – Życie, Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Za swoją działalność był prześladowany przez komunistyczne władze.

Ogłoszenie stanu wojennego zastało ks. Franciszka w Rzymie. Nie mógł on wrócić do Polski, gdyż był poszukiwany listem gończym, a śledztwo z tego okresu formalnie zakończono dopiero na początku lat 90. W 1982 r.

zamieszkał w ośrodku polskim Marianum w Carlsergu, w zachodnich Niemczech. Założył tam m.in Chrześcijańską Służbę Wyzwolenia Narodów dla narodów Europy Wschodniej walczących o wyzwolenie spod komunizmu. Zmarł nagle w lutym1987, a oficjalnie jako przyczynę śmierci wskazano zator płucny.

Śledztwo prowadzonego w wolnej Polsce przez IPN wykazało, że kapłan w Niemczech był inwigilowany przez SB za pośrednictwem jego najbliższych współpracowników.

Rok temu, 14 marca 2023, po kolejnym dochodzeniu, Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że śmierć ks. Franciszka Blachnickiego nastąpiła na skutek zabójstwa poprzez podanie ofierze śmiertelnych substancji toksycznych.

Ksiądz Blachnicki odznaczony został pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta ( 1994 r.) i Krzyżem Oświęcimskim (1995 r.). Szczątki ks. Blachnickiego przewieziono do Krościenka nad Dunajcem (centrum ruchu oazowego) w 2000 r.; w 2015 r. kapłan został uznany za błogosławionego.

Wystawę o ks. Blachnickim przygotował Instytut Pamięci Narodowej.

Idzie wiosna, więc łatwiej będzie zwiedzać nasze „Galerie a Płocie” rozsiane po całym Powiat Radomski. Wkrótce, w swoich miejscowościach, zobaczycie Państwo w nich nowe wystawy historyczne.

Honorowy patronat nad „Galeriami na Płocie” sprawuje Waldemar Trelka – starosta radomski.

Zapraszamy na plenerowe lekcje historii najnowszej.