Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Wieczne odpoczywanie…

1 listopada 2023

Krzysztof Kozera, wicestarosta radomski i pracownicy PIK złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach osób zasłużonych dla Iłży, w miejscach pamięci.

Byliśmy m.in. przy pomniku – mauzoleum poległych żołnierzy września 1939 r. oraz poległych i zamordowanych członków organizacji konspiracyjnych i na grobach: Józefa Myszki (śpiewak, popularyzator muzyki tradycyjnej), Maksymiliana Jakubowskiego (komendant Polskiej Organizacji Wojskowej w Iłży w 1918 r.), Władysława Jastalskiego (Honorowy Obywatel Iłży, zasłużony pedagog, harcerz), Adama Bednarczyka (regionalista, założyciel muzeum w Iłży).

Zapaliliśmy też znicz przy tablicy na domu Sunderlandów, poświęconej pamięci Bolesława Leśmiana. I nie to właśnie wiersz poety „Boże, pełen w niebie chwały” zostanie z nami na nadchodzące, pełne zadumy, dni.

„Boże, pełen w niebie chwały,
A na krzyżu – pomarniał
Gdzieś się skrywał i gdzieś bywał,
Żem Cię nigdy nie widywał?
Wiem, że w moich klęsk czeluści
Moc mnie Twoja nie opuści!
Czyli razem trwamy dzielnie,
Czy też każdy z nas oddzielnie.
Mów, co czynisz w tej godzinie,
Kiedy dusza moja ginie?
Czy łzę ronisz potajemną,
Czy też giniesz razem ze mną?”