Krzysztof Kozera, wicestarosta radomski i pracownicy PIK złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach osób zasłużonych dla Iłży, w miejscach pamięci.

Byliśmy m.in. przy pomniku – mauzoleum poległych żołnierzy września 1939 r. oraz poległych i zamordowanych członków organizacji konspiracyjnych i na grobach: Józefa Myszki (śpiewak, popularyzator muzyki tradycyjnej), Maksymiliana Jakubowskiego (komendant Polskiej Organizacji Wojskowej w Iłży w 1918 r.), Władysława Jastalskiego (Honorowy Obywatel Iłży, zasłużony pedagog, harcerz), Adama Bednarczyka (regionalista, założyciel muzeum w Iłży).

Zapaliliśmy też znicz przy tablicy na domu Sunderlandów, poświęconej pamięci Bolesława Leśmiana. I nie to właśnie wiersz poety „Boże, pełen w niebie chwały” zostanie z nami na nadchodzące, pełne zadumy, dni.

„Boże, pełen w niebie chwały,

A na krzyżu – pomarniały

Gdzieś się skrywał i gdzieś bywał,

Żem Cię nigdy nie widywał?

Wiem, że w moich klęsk czeluści

Moc mnie Twoja nie opuści!

Czyli razem trwamy dzielnie,

Czy też każdy z nas oddzielnie.

Mów, co czynisz w tej godzinie,

Kiedy dusza moja ginie?

Czy łzę ronisz potajemną,

Czy też giniesz razem ze mną?”

W Malinowym deszcz...
Skip to content