Swoją wiedzę o powiecie radomskim, jego historii i teraźniejszości a także o dziejach tworzących go miejscowości sprawdzą 8 grudnia drużyny z poszczególnych gmin. Jednak nie rywalizacja jest tu najważniejsza, ale chęć pomocy. Turniej ma charakter charytatywny. Zwycięzca konkursu będzie miał honor przekazać nagrodę na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy.

Placówka ta przeznaczona jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie a także dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, w stosunku do których nie ma możliwości zapewnienia właściwej opieki w miejscu zamieszkania. Z kolei filia pomaga przewlekle somatycznie chorym i świadczy usług na rzecz osób z chorobą Alzheimera.

Wszystkim gminom, które przyjęły zaproszenie PIK do udziału w konkursie, serdecznie dziękujemy. Zapewniamy, 8 grudnia, będziemy mieć dla Was szereg niespodzianek i moc dobrej zabawy, bo pomaganie innym daje radość.

P.S. Pytania, które tu zamieściliśmy nie padną podczas konkursu:)

Na zdjęciach uśmiechają się do Państwa podopieczni DPS Wierzbica. Oczywiście też pojawią się 8 grudnia ze specjalnie przygotowanym programem artystycznym.  

W Malinowym deszcz...
Skip to content