Serdecznie zapraszamy na nową wystawę w Galerii „Na płocie” przy naszej siedzibie w Iłży. To opowieść o milionach cywilnych, także polskich, ofiar terroru, mordowanych, torturowanych i na różne sposoby wykorzystywanych w łagrach niesławnego „GUŁagu”, stworzonych przez sowiecką Rosję.

Już w okresie wojny domowej w Rosji, bolszewicy umieszczali swoich przeciwników w obozach koncentracyjnych (z ros. koncłagry), aby chronić republikę rad przed jej „klasowymi wrogami”. Wiele z nich było obozami śmierci, w których mordowano więźniów politycznych.

W 1930 r. powołano Główny Zarząd Obozów (GUŁag), który od 1934 r. podlegał NKWD – Ludowemu Komisariatowi Spraw Wewnętrznych. Liczne sowieckie zakłady penitencjarne znalazły się pod jednym zarządem. GUŁag stał się nie tylko narzędziem terroru, ale także istotnym elementem rozwoju gospodarczego. Więźniowie bowiem stanowili tanią siłę roboczą sowieckiej gospodarki. Łagry funkcjonowały także w czasie II wojny światowej, a jej koniec nie przyczynił się do ich zlikwidowania – wręcz przeciwnie – przyniósł apogeum potęgi sowieckiego imperium obozowego.

Liczebność więźniów na przełomie lat 40. i 50. wzrosła do nienotowanej dotąd liczby 2,5 mln. Po śmierci Stalina w 1953 r. stabilność GUŁagu została zachwiana, a rozwiązano go 20 stycznia 1960 r. W rzeczywistości część z obozów funkcjonowała nadal. Przetrzymywano w nich m.in. dysydentów i obrońców praw człowieka. Dopiero Michaił Gorbaczow w 1986 r. podjął decyzję o ułaskawieniu więźniów politycznych w ZSRS.

Przypominamy, że Galeria „Na płocie” działa już także w Jastrzębi oraz Seredzicach i Krzyżanowicach (filie biblioteki w Iłży). Wkrótce kolejne lokacje. Razem z bibliotekami powiatu radomskiego zapraszamy do zwiedzania wystaw, do poznawania historii najnowszej.

W Malinowym deszcz...
Skip to content