Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Konkurs kulinarny „Smaki Powiatu” dla Kół Gospodyń Wiejskich

29 grudnia 2023

Celem Konkursu Smaki Powiatu 2024 jest kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kulinarnych gospodarstw domowych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Do Konkursu mogą przystąpić Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Radomskiego.

Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie na adres e-mail: promocja@spradom.eu wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Z uwagi na bardzo dużą ilość KGW działających na terenie Powiatu Radomskiego konkurs przebiegał będzie w dwóch etapach: I etap – eliminacje regionalne oraz II etap finał powiatowy;

Eliminacje regionalne zostaną podzielone na trzy regiony:

* Region I obejmuje: miasto i gminę Iłża oraz Skaryszew i gminy: Kowala, Wierzbica.

* Region II dotyczy gmin: Zakrzew, Wolanów, Przytyk, Jedlińsk.·        

* Region III dotyczy: Miasta Pionki oraz gmin: Pionki, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Gózd.

Do Eliminacji regionalnych mogą zgłaszać się KGW z danego regionu, w każdym obowiązuje limit zgłoszeń, który wynosi po maksymalnie 3 KGW z danej gminy. O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń (zgłoszenia nadesłane po wyczerpaniu limitu zgłoszeń nie będą brane pod uwagę).

Termin zgłoszeń do Konkursu dla  I regionu (MiG Iłża, Skaryszew, Kowala, Wierzbica) to 8 stycznia 2024., godz. 12.00.  Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres promocja@spradom.eu.

Terminy zgłoszeń dla dwóch kolejnych regionów zostaną ustalone w późniejszym terminie i zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatorów. Do konkursu można zgłosić potrawę w kategorii DANIE REGIONALNE (jedno KGW może zgłosić tylko jedną potrawę). Niezbędnym elementem zgłoszenia jest opis historii zgłaszanej potrawy (skąd wziął się przepis, jaki region reprezentuje przepis, czy potrawa wiąże się z jakąś szczególną okazją lub świętem). Zapraszamy do udziału!

Informacja podana za: https://www.powiatradomski.pl