„Niepokorne. Kobiety w opozycji lat 80.” – to kolejna wystawa jaką prezentujemy w naszej Galerii „Na płocie”. Będzie ją można oglądać przez najbliższy miesiąc.

Wiele kobiet zaangażowało się w działalność opozycyjną latem 1980 roku, w czasach gorączki strajkowej, lub wczesną jesienią, po podpisaniu Porozumień Sierpniowych. Tworzyły komisje zakładowe i były ich przewodniczącymi, współorganizowały strajki i uczestniczyły w nich, tworzyły komórki „Solidarności”, budowały samorządną Polskę i głośno mówiły o potrzebie demokratyzacji państwa. Nie przełożyło się to jednak na udział kobiet we władzach tworzącej się „Solidarności”. Wśród 898 delegatów uczestniczących w I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” były zaledwie 64 kobiety (7 procent).

Kiedy wprowadzono stan wojenny, kobiety organizowały podziemne struktury, udostępniały mieszkania na tajne spotkania i drukarnie, ukrywały osoby związane z „Solidarnością”. Roznosiły nielegalną bibułę, uczestniczyły w manifestacjach, pomagały represjonowanym, współtworzyły podziemne wydawnictwa i niezależną kulturę. Nierzadko żyły w ukryciu, łącząc działalność opozycyjną z opieką nad dziećmi i prowadzeniem domu. Niejednokrotnie płaciły za to wysoką cenę – były szykanowane, zwalniane z pracy, więzione i internowane. Po 1989 roku wiele z nich włączyło się w budowanie demokratycznego państwa. Nie zawsze pamiętamy o tych zasługach.

Wystawę przygotował warszawski Dom Spotkań z Historią. Dziękujemy za jej użyczenie! 

W Malinowym deszcz...
Skip to content