Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Nowa wystawa

15 stycznia 2024

Już 18 stycznia (czwartek), o godz. 17, w naszej “Galerii na Piętrze” wernisaż wystawy rysunków Krystyny Brzechwy.

Prace Krystyny Brzechwy po raz pierwszy “Galeria na Piętrze” Powiatowego Instytutu Kultury miała zaszczyt gościć wiosną 2023 r. Ekspozycja malarstwa Artystki uświetniła pierwszą rocznicę działalności naszej galerii. Była to niesamowita wystawa, bo takie są właśnie obrazy Krystyny Brzechwy. Rysunki zachwycają nie mniej.

Honorowy patronat nad wystawą objął Waldemar Trelka – starosta radomski.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że przyjaźń Artystki z PIK na polu sztuki rozwija się, że będzie kolejna wystawa – mówi Norbert Jastalski, kurator prezentacji. Brzechwa, tym razem, zaprasza nas w podróż śladem znaczonym najprostszym narzędziem graficznym. Kreśli swój świat zamknięty albo aranżuje otwartą przestrzeń formami, które ją wypełniają. Ten fakt należy odnotować jako śmiałe wędrówki Artystki po trójwymiarowej, najbliższej memu serce, rzeźbie – dodaje Jastalski.

Krystyna Brzechwa zajmuje się malarstwem olejnym, rysunkiem i ilustracją. W swoich pracach Artystka opowiada o samotności, dręczących nas lękach, ale i radości, miłości, przyjaźni. Świat kreowany w pracach Brzechwy przepełniony jest poezją, pełen niedopowiedzeń, tajemniczości czy wręcz bajkowości. Twórczyni studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk w Warszawie u prof. Eugeniusza Eibischa, w 1955 r. otrzymała dyplom i wstąpiła do Związku Polskich Artystów Plastyków, w którego strukturach aktywnie działała. Prace Brzechwy znajdują się w licznych muzeach i kolekcjach w kraju i za granicą.

Naszej znajomości z Artystką, wystaw, nie byłoby pewnie, gdyby nie lokalizacja PIK. Z Iłżą Artystka związana jest emocjonalnie. Ojciec Malarki – poeta Jan Brzechwa spokrewniony był z innym znanym poetą Bolesławem Leśmianem, a obaj z Sunderlandami, założycielami w Iłży fabryki fajansów. W XX wieku zakład już nie działał, ale rodzina nadal mieszkała w miasteczku, a miejsce było chętnie odwiedzane przez przyjaciół i krewnych rodziny. Dom istnieje do dziś, a rozciągający się za nim ogród to słynny „Malinowy chruśniak” z wiersza Leśmiana. Od 2022 r. wydarzenia artystyczne w Chruśniaku, dzięki życzliwości jego właścicieli Tadeusza Bilskiego i firmy LBB PAPIER, organizuje Powiatowy Instytut Kultury. Tak będzie i w tym sezonie. Oczywiście i Iłżę i Malinowy odwiedzała też Krystyna Brzechwa.