Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Pamiętamy

10 kwietnia 2024

13. kwietnia przypada kolejna rocznica Zbrodni Katyńskiej. O tym strasznym wydarzeniu przypomina nasza wystawa plenerowa, którą można oglądać przed siedzibą PIK.

W tym roku przypada 84. rocznica Zbrodni Katyńskiej oraz mija 81. lat, od jej ujawnienia. Wiosną na przełomie kwietnia i maja 1940 roku blisko 22 tysiące polskich jeńców wojennych – oficerów wojska i policji, artystów, inżynierów, urzędników zostało brutalnie zamordowanych przez Sowietów. Wcześniej byli więzieni w obozach m.in. Starobielsku, Ostaszkowie i Kozielsku. O zaplanowanej i zrealizowanej eksterminacji polskich elit świat miał się nigdy nie dowiedzieć. Prawda zawsze jednak wyjdzie na jaw.

13. kwietnia 1943 roku ogłoszona została informacja o odkryciu w Katyniu masowych grobów polskich oficerów. Od strzału w tył głowy zginęło 14 546 oficerów wojska i policji oraz ponad siedem tysięcy – 7305 więźniów cywilnych. Zbrodnia została zaplanowana na najwyższych szczeblach władzy Związku Sowieckiego a mordu dokonała policja polityczna NKWD.

Nasza wystawa, którą można oglądać w ramach „Galerii na płocie” nie tylko przypomina o tym wydarzeniu ale jest również hołdem dla tych wszystkich, którzy przez powojenne lata zniewolenia podtrzymywali pamięć o tej zbrodni.