Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Przemijanie – wernisaż wystawy

25 września 2023

Maciej Szajowski urodził się w 1971 roku w Puławach na Lubelszczyźnie, absolwent Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zapalony górołaz i krajoznawca, miłośnik Karpat, Sudetów i Czech, przewodnik beskidzki. W latach 1996-2016 pracownik dydaktyczny Pienińskiego Parku Narodowego. Obecnie, zajmuje się edukacją przyrodniczą w Kampinoskim Parku Narodowym.

Głównym tematem jego fotograficznych inspiracji są krajobraz, architektura i ludzie. Przemierzając szlaki Kampinoskiego Parku Narodowego natrafić można na ślady dawnego osadnictwa puszczańskiego. W odległych zaułkach parku do dziś żyją najbardziej wytrwali mieszkańcy nieistniejących już osad. Maciej Szajowski w swoich fotografiach uchwycił piękno tych miejsc i ludzi. Na kanwie leśnych wędrówek autora, powstała wystawa „Przemijanie”, która jest fotograficznym zapisem jego spotkań i wielogodzinnych rozmów z tymi, którzy zdecydowali się pozostać w puszczy.

28 września w „Galerii na Piętrze” zaprezentuje swoje fotografie oraz opowie o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym Polski centralnej.