Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Przytyk

8 października 2023

Guldon Zenon, Ludność żydowska w Przytyku w XVII-XVIII wieku, Wieś Radomska, t.6,2001.

Guldon Zenon, Stępkowski Lech, Jakub Izraelowicz z Przytyka – nieznany geolog z XVIII wieku, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, nr3-4,1987.

Kupisz Dariusz, Dobra ziemskie Podlodowskich herbu Janina w powiecie radomskim i stężyckim w XVI i XVII wieku, ”Res – Historica”, t.36, 2013.

Kupisz Dariusz, Frymark Podlodowkich. Z dziejów walki o ezekucję dóbr, Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, t.31, z.1-4,1996.

Kupisz Dariusz, Kozdrach Mariusz, Kochanowscy w XV-XVIII wieku, Warszawa,2018.

Kupisz Dariusz, Piątkowski Sebastian, Dzieje Przytyka i Okolicznych Miejscowości do 1918 roku , Urząd Gminy Przytyk, Radom,2018.

Lechowicz Zbigniew, Dzieje ziemi radomskiej w średniowieczu. Okręg grodowy w Skrzynnie., Radom,2012.

Lechowicz Zbigniew, Horbacz Tadeusz Janusz, O jednym rodzie ziemi radomskiej Podlodowscy herbu Janina, Wojewódzki Informator Kulturalny, 1980.

Lechowicz Zbigniew, Horbacz Tadeusz Janusz, Podlodowscy i ich dwory, Mówią Wieki, nr.4(293),1982.

Świątkowska Agata, Podlodowscy z Przytyka, i ich działalność religijna w XVI wieku, Radomskie Studia Humanistyczne, t.1,2013.